Výplně= plomby

V ordinaci zhotovujeme 3druhy výplní.

Kapslový amalgám: Jednotlivé složky ( meď, cín, rtuť) jsou přesně odměřené výrobcem, míchání se provádí ve speciálním přístroji, který zajistí dokonalé promísení. . Nevýhodou materiálu je zabarvení zubu, prasklinky zubu, ekologická nešetrnost( uvolnění rtuti do ovzduší při odvrtávání či kremaci). Při nedodržení indikací ( oslabený zub s velkou ztrátou tkání)  možnost rozlomení zubu.

kapslový amalgám

amg new

Fotokompozitní výplň( bílá): Tento druh výplně má mnohé výhody. Především šetří zdravé zubní tkáně, které je u přípravy na amalgámovou výplň často nutné odstranit, další výhodou je jednoduché doplnění výplně či její oprava. Nespornou výhodou je estetika materiálu.

amg.foto