Výplně= plomby

V ordinaci zhotovujeme 3druhy výplní.

Kapslový amalgám: Jednotlivé složky ( meď, cín, rtuť) jsou přesně odměřené výrobcem, míchání se provádí ve speciálním přístroji, který zajistí dokonalé promísení. . Nevýhodou materiálu je „zabarvení“ zubu, prasklinky zubu, ekologická nešetrnost( uvolnění rtuti do ovzduší při odvrtávání či kremaci). Při nedodržení indikací ( oslabený zub s velkou ztrátou tkání)  možnost rozlomení zubu.

kapslový amalgám

amg new

Fotokompozitní výplň( bílá): Tento druh výplně má mnohé výhody. Především šetří zdravé zubní tkáně, které je u přípravy na amalgámovou výplň často nutné odstranit, protože amalgámová výplň drží v zubu „zaklíněním“, zatímco bílá výplň „vlepením“. Další nespornou výhodou je estetika.

amg.foto

Skloinomerní výplň(bílá): Její využití je především u ošetření kazů dočasných zubů vzhledem k malé odolnosti vůči žvýkacímu tlaku.