Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka je hrazena zdravotní pojišťovnou a zahrnuje zhotovení rtg, vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, odebrání anamnézy a stanovení léčebného plánu.